Akkerranden: aanleg en beheer

In Nederland wordt al jarenlang onderzoek naar de nuttige aspecten van bloem- of grasrijke akkerranden gedaan. De nuttige akkerranden zijn 3 tot 9 meter breed, en zo lang mogelijk zodat de nuttige dieren uit de akkerrand goed hun werk kunnen doen in het naastliggende hoofdgewas.

Meer informatie:
- Zaadmengsels

- Natuurlijke vijanden herkennen

- Gewasinspectie/scouting

- Effect insecticiden op nuttige insecten