Bloeiend Bedrijf nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 12

In deze nieuwsbrief geen update over Bloeiend Bedrijf zelf, maar een overzicht van Bloeiend Bedrijf-vervolgprojecten en andere initiatieven met akkerranden. Daarnaast verwijzingen naar nieuwe publicaties over akkerrandenbeheer en effecten op bijen op het platteland.

Nieuwsbrief nr. 11

De 11e Bloeiend Bedrijf nieuwsbrief is uit!

In deze editie een impressie van het afsluitende symposium "Vergroening als kans: de oogst van Bloeiend Bedrijf", waarin we gediscussieerd hebben over het vermarkten van akkerranden voor duurzame gewasbescherming.

 -> Download hem hier <-
In deze uitgave onder andere:

Nieuwsbrief nr. 10

De tiende Bloeiend Bedrijf nieuwsbrief is uit!

In deze editie kijken we terug op het vierde veldseizoen, wat we hebben gezien in de gewassen en de aanpak die we dit jaar hebben gekozen. Net als vorige nieuwsbrieven staan er weer een paar interessante nieuwtjes over akkerranden, duurzame gewasbescherming en ecologische principes. Ook kijken we naar de laatste beleidsontwikkelingen en hoe akkerranden bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nieuwsbrief nr. 9

*Er is iets mis gegaan met de vorige verzending, excuses voor eventuele dubbelzendingen*

Alstublieft, de negende nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf uit!

Nieuwsbrief nr. 8

Alstublieft, de achtste nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf uit!

In deze editie kijken we terug op alweer 3 jaar kennis en ervaring opdoen in Bloeiend Bedrijf. We kijken met name terug naar de geoogste resultaten. Hoe hebben we gewerkt aan verduurzaming van de gewasbescherming?

Nieuwsbrief nr. 7 speciale editie

Alstublieft, de nieuwe nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf uit!

Nieuwsbrief nr. 6

Alstublieft, de nieuwe nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf uit!

Ook deze editie bevat weer veel informatie over bloeiende akkerranden, natuurlijke plaagbestrijding en over hoe de deelnemers van Bloeiend Bedrijf daar aan werken.

Nieuwsbrief nr. 5

Alstublieft, de nieuwe nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf uit!

Nieuwsbrief nr. 4

Terwijl de veldbijeenkomsten in volle gang zijn is de vierde nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf uit!
-> Download hem hier <-

Met onder andere:
- Beslisboom voor bestrijding van schadelijke insecten

Nieuwsbrief nr. 3

De derde nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf is uit.
-> Download hem hier <-

Met nieuws over:
- De uitbreiding van Bloeiend Bedrijf naar ruim 500 agrarische ondernemers
- Resultaten gewasbescherming 2011
- Zaadmengsels 2012

Inhoud syndiceren