deelnemer-699

Gebruikersnaam: Halters
WAPM Halters
Moerseweg 2
4927RK Hooge Zwaluwe
Noord Brabant
4.7590427 - 51.6801495

2014

In dit laatste jaar (hopelijk niet) is ervoor gekozen om het eenjarige mengel naast een perceel zaai uien te zaaien. Voor ons is hiermee het plaatje rond m.b.t. het effect dat de biodiversiteit rand heeft op het naast gelegen akkerbouwgewas. In voorgaande jaren heeft deze namelijk al gelegen naast wintertarwe en consumptie aardappelen.

De manier van zaaien is nog steeds onveranderd. Wij ervaren dat hiermee een mooie gesloten rand ontstaat, zodat onkruid de minste kans van slagen heeft. Dit jaar stond de rand wegens het mooie voorjaar in korte tijd gesloten en kan deze in zijn volledige grootte zo’n 1 hectare de gehele periode naast de zaaiuien blijven liggen.

Wij ervaren zelf dat het enthousiasme en interesse van zowel boer als burger in de afgelopen jaren is gegroeid. Zo zien wij dat voorbijgangers veelal fietsers aangetrokken worden tot een mooi bloeiende rand. Zij maken bloemfie's (foto’s van zichzelf in de rand) en bekijken het informatie bord. Als wij aan het wieden zijn in de uien worden we dan ook van tijd tot tijd aangesproken door de geïnteresseerde mede mens. Tevens vinden collega boeren elkaar steeds makkelijker, zo staan er dit jaar een aantal bijenkasten van Imkerij Den Hil uit etten-leur in onze rand.

Na fantastische resultaten afgelopen jaren zouden wij vinden het dan ook zeer spijtig als dit goede initiatief en deze manier van verantwoord ondernemen zou weg vallen.

Bekijk eens de foto’s 2014 deze staan onder 2011 i.v.m. ontbreken van map

Met vriendelijke groet,

Mts Halters.

2013

Dit jaar is ervoor gekozen om het eenjarige mengel naast een perceel consumptie aardappels te zaaien. Na het maken van twee keer een vals zaaibed is deze wederom ingezaaid met een opbouwzaaimachine met een rijenafstand van 12,5cm. Hiermee proberen wij de rand in een zo kort mogelijke tijd te laten sluiten. Echter door het koude voorjaar was de beginontwikkeling van de akkerrand rond uit slecht te noemen terwijl het onkruid gestaagd doorgroeide. Dit betekende dus weer veel handwerk (plukken en met de schrepel erop uit). Tevens was de onkruiddruk op het zwaarste deel van het perceel zo groot dat we besloten hebben dit deel om te doen. Hierdoor konden we ons richten op het overige deel zo’n 0,75 hectare. Gelang de lente en zomer strekte werd de rand kleurrijker en uitbundiger. Mede hierdoor zag je het aantal insecten in de rand toe nemen, die we natuurlijk willen hebben.

Na fantastische resultaten afgelopen jaar in de wintertarwe kunnen we nu ook spreken van een geslaagd jaar naast consumptie aardappels. Wel ervaren wij dat een biodiversiteitrand naast een graanproduct beter tot zijn rechtkomt dan naast bv. aardappels.

Bekijk ook eens de foto’s 2013

Met vriendelijke groet,

Mts Halters.

2012

Stukje Biodiversiteit,

Na in contact te zijn gekomen met bloeiend bedrijf is ervoor gekozen om aan de slag gegaan met het éénjarig mengsel. Hierbij zijn vervolgens na het maken van een vals zaaibed stroken van 12 meter aan weerzijde van de wintertarwe ingezaaid. Dit is gedaan met een rijenafstand van 12,5cm zodat, de biodiversiteitrand er gesloten op komt te staan. Welke een positieve onkruidsdruk moet creëren voor het latere seizoen. Dit betekende in het beginstadium wel wat meer handwerk. Zo zijn we diverse keren met de schrepel erop uitgegaan. Maar als de rand dan gaat Bloeien is het resultaat ernaar.

Door deel te nemen aan de gezamelijke gewasinspectie in Drimmelen is de kennis m.b.t. natuurlijke plaagbeheersing flink aangescherpt. Bij deze studiemiddag onder begeleiding van Merijn Bos en Hidde Hoetink zijn zaken als; opkomst akkerrand, nuttige insecten, gewasbescherming en schadedrempels aanbod gekomen. Tevens zijn er onder de deelnemers ervaringen uitgewisseld.

Door deze kennis te vertalen naar eigen bedrijf kunnen wij concluderen dat de biodiversiteitrand voor een significante vermindering van bladluis in de wintertarwe heeft gezorgd. 

Bekijk de foto's

Met vriendelijke groet,

Fam. HaltersFoto's 2013:
Foto's 2012:


Foto's 2011:


Op de kaart: