Demo-dag bovengrondse en ondergrondse nuttige natuur in Drenthe

Datum: 
donderdag, juli 26, 2012
Beschrijving: 

26 juli organiseert het Louis Bolk Instituut in samenwerking met ANV Drenthe een veldbijeenkomst over nuttige natuur boven en onder de grond. Tijdens deze bijeenkomst komen beide onderdelen van de nutttige biodiversiteit aan bod.

We gaan actief het veld in om te zien hoe de akkerrand erbij staat, en welke plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de akkerrand en de gewassen te vinden zijn. Aan de hand van wat insectenvalletjes wordt het nut van de insecten besproken.

Daarnaast kijken we aan de hand van een profielkuil hoe de bodem ervoor staat en welke ondergrondse beestjes bijdragen aan de bodemvruchtbaarheid.

Want ook in de bodem zitten nuttige beestjes die bijdragen aan een bloeiend landbouwbedrijf. Onder 1 hectare landbouwgrond is wel 2,5 ton aan bodemorganismen te vinden, variërend van microscopisch kleine bacteriën tot grote regenwormen. In Drenthe werken akkerbouwers aan het project "Beter Boeren met Biodiversiteit" (BBB). Door aanpassingen in de bodembewerking, bemesting en gewaskeuze versterken zij het bodemleven en de bodemkwaliteit.

Locatie: Schoonloerstraat 5, 9534 PC Westdorp (op het bedrijf van W. Huijing)

Tijdstip: 13.45

Aanmelden bij Marleen Zanen m.zanen@louisbolk.nl of Bert Wiekema info@anvdrenthe.nl

Belangstellenden zijn van harte welkom!