Foto's van de eerste scouting-bijeenkomsten!

Datum: 
zat, 2011-06-25
Nieuws: 

Maar liefst 120 deelnemers van Bloeiend Bedrijf waren afgelopen week aanwezig bij de eerste 10 scoutingbijeenkomsten.
Bij veel deelnemers is de rand goed op gekomen, alhoewel het droge voorjaar wel merkbaar is in een hogere onkruiddruk (perzikkruid, melde). Phacelia en boekweit lijken het het best te doen waardoor ze lokaal zijn gaan domineren. Voor de natuurlijke vijanden bleek dat alleen maar positief uit te pakken!

Foto's zullen regelmatig ge-upload worden op:
de nieuwe fotogallerie: www.bloeiendbedrijf.nl/fotos
en
www.bloeiendbedrijf.nl/akkerranden-op-de-kaart

Tijdens de bijeenkomsten zijn veel nuttige insecten gezien.

Zelfs zo veel dat de eerste plannen al zijn gemaakt om daar de gewasbescherming op aan te passen. Bijvoorbeeld door bredere spuitvrije zones, aangepaste middelenkeuze of zelf het achterwege laten van bespuitingen.