Symposium Vergroening als kans 10 februari 2015

Tijdens het afsluitende Bloeiend Bedrijf symposium gingen we in gesprek over de toekomst van akkerranden en verdere vergroening van de akkerbouwsektor. Zie hier enkele foto's van deze inpirerende dag.

Lees nieuwsbrief 11 voor meer informatie over het symposium.