Effecten van gewasbeschermingsmiddelen op natuurlijke vijanden

Niet alle insecticiden hebben een even zwaar effect op nuttige insecten. Pyrethroiden, bijvoorbeeld, doden alle insecten en spinnen. Ook de nuttige. Meer specifieke middelen zoals Calypso en Teppeki laten meer natuurlijke vijanden in leven.

Voor meer informatie over specifieke gewasbeschermingsmiddelen en de effecten op het milieu, kunt terecht bij de Milieumeetlat van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Download hier de gewasmiddelen-wijzer van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Let op: deze kaart is verouderd en bevat nog niet de recente nieuwe onderzoekresultaten naar de lange termijn effecten van met name neonicotinoiden.