Neonicotinoiden en bloeiende akkerranden

Datum: 
woe, 2011-11-16
Nieuws: 

Bestrijdingsmiddelen met neonicotinoiden worden veel gebruikt in de coating van zaden van bijvoorbeeld mais en suikerbiet (het middel Gaucho).

Neonicotinoiden komen snel in de omgeving terecht en zijn daar juist voor bloembezoekende insecten (bijen, natuurlijke vijanden) schadelijk.

De CTGB heeft de gebruiksvoorschriften van een aantal van die middelen gewijzigd; er mogen binnen een vastgestelde periode na toepassing geen voor bijen aantrekkelijke gewassen gezaaid of geplant worden.
Meer informatie: http://www.ctb.agro.nl/portal/page?_pageid=33,145099&_dad=portal&_schema=PORTAL

Voor Gaucho en Gaucho Rood, die in de mais- en suikerbietenteelt gebruikt worden, gelden de nieuwe beperkingen niet (bron: pagina 18 in het CTGB rapport). 

Echter, de herbeoordeling geeft wel aan dat het zware middelen zijn. Gebruikers van gecoat zaaizaad kunnen dus extra milieuwinst behalen door langs de bloeiende akkerranden geen middelen met neonicotinoiden te gebruiken.