Nieuwe brochure Aanleg en onderhoud van akkerranden

Datum: 
din, 2015-06-30
Nieuws: 

Nieuwe brochure: Aanleg en onderhoud van akkerranden: onkruid de baas blijven

Akkerrandenbeheer past binnen geïntegreerde plaagbeheersing op het akkerbouwbedrijf maar in de praktijk lopen veel telers tegen praktische problemen aan. De ervaringen zijn daarom gebundeld in deze brochure met de do’s en don’ts voor akkerrandenbeheer.

<<Hier downloaden en bestellen>>

De brochure geeft praktische tips over de aanleg en het beheer van akkerranden. Akkerranden zijn functioneel op het landbouwbedrijf omdat ze schuilplaatsen, overwinteringsplekken en voedsel bieden voor nuttige insecten die helpen bij de plaagbeheersing. Om te voorkomen dat agrariërs het wiel zelf moeten uitvinden als zij met akkerranden aan de slag gaan, zijn hier de belangrijkste ervaringen bijeengebracht.

 

De brochure is tot stand gekomen in het kader van het Praktijknetwerk Graanhaantjes: Natuurlijke plaagbeheersing (2013-2015). Ook de ervaringen van de Bloeiend Bedrijf deelnemers zijn erin meegenomen. Het netwerk werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland en werd ondersteund door Waterschap Hunze en Aa's.
Het project werd uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in nauwe samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen en EIS Kenniscentrum Insecten.