Nieuwe brochure Bijen op het landbouwbedrijf

Datum: 
zat, 2015-05-30
Nieuws: 

Nieuwe brochure Bijen op het landbouwbedrijf: werken aan een bijvriendelijker platteland

Bijen en de landbouw zijn met elkaar verbonden omdat bijen zorgen voor de bestuiving. Toch is het platteland steeds minder geschikt voor bijen geworden. Door intensiever en grootschaliger landgebruik staan veel bijensoorten onder druk. Hoe kunnen we het platteland weer bijvriendelijker maken?
In deze brochure leest u hoe u uw bedrijf kunt aanpassen en welke elementen niet mogen ontbreken voor bijen. Aan de hand van praktische voorbeelden en tips kunt u zelf aan de slag om uw landbouwbedrijf bijvriendelijk in te richten.

<<Hier bestellen of downloaden>>

De brochure is gemaakt ter afsluiting van het Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING waar boeren en imkers samenwerkten voor een bijvriendelijker platteland.


Het netwerk werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Tridos Foundation, Waterschap Rivierenland, De Bolster Zaden, Van Dijke Zaden en lokaal door Rabobank West-Betuwe.