Nieuwsbrief nr. 10

De tiende Bloeiend Bedrijf nieuwsbrief is uit!

In deze editie kijken we terug op het vierde veldseizoen, wat we hebben gezien in de gewassen en de aanpak die we dit jaar hebben gekozen. Net als vorige nieuwsbrieven staan er weer een paar interessante nieuwtjes over akkerranden, duurzame gewasbescherming en ecologische principes. Ook kijken we naar de laatste beleidsontwikkelingen en hoe akkerranden bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 -> Download hem hier <-
In deze uitgave onder andere:
- Terugblik veldseizoen 2014
- Ecologische of economische focus?
- Inzoomen en uitzoomen: van soort- en populatie-, naar landschapsniveau
- Maatschappelijk Verantwoorde Akkerranden
- Uitgelicht: oevers en slootkanten en Stichtig Veldleeuwerik

Op www.bloeiendbedrijf.nl/nieuwsbrieven kunt u deze brief en alle andere terugvinden.
Hoogwaardige, gedrukte versies van de nieuwsbrieven kunt u bestellen bij het Louis Bolk Instituut.

Vriendelijke groet namens Bloeiend Bedrijf,
Boki Luske
b.luske@louisbolk.nl