Nieuwsbrief nr. 11

De 11e Bloeiend Bedrijf nieuwsbrief is uit!

In deze editie een impressie van het afsluitende symposium "Vergroening als kans: de oogst van Bloeiend Bedrijf", waarin we gediscussieerd hebben over het vermarkten van akkerranden voor duurzame gewasbescherming.

 -> Download hem hier <-
In deze uitgave onder andere:

-Symposium Vergroening als kans; de oogst van Bloeiend Bedrijf
-Verdienmodel voor biodiversiteit
-Meerwaarde in ketenverband
-Akkerranden in 2015
-Drachtkalender voor bijen en nuttige insecten

Op www.bloeiendbedrijf.nl/nieuwsbrieven kunt u deze brief en alle andere terugvinden.

Vriendelijke groet namens Bloeiend Bedrijf,
Boki Luske
b.luske@louisbolk.nl