Organisatie

Bloeiend Bedrijf werd van 2011 tot 2014 gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken vanuit de regeling "Beheer Akkerranden" die was opgengesteld voor samenwerkingsverbanden die aan nuttige akkerranden wilden werken. Veehouder Teunis Jacob Slob uit Noordeloos, zelf actief betrokken bij het agrarische natuurbeheer in Nederland, was de hoofdaanvrager.

Het samenwerkingsverband bestond uit bijna 600 boeren in de akkerbouw, tuinbouw en veehouderij, zowel biologisch als gangbaar. De deelnemers bevonden zich verspreid door heel Nederland.

De deelnemende bedrijven werden begeleid door het Louis Bolk Instituut, koepelorganisaties Veelzijdig Boerenland, ZLTO, BoerenNatuur, vereniging De Natuurweide en in totaal ruim 30 regionale partnerorganisaties, voornamelijk Agrarische Natuurverenigingen.