Over Bloeiend Bedrijf

Werken in een collectief
In maart 2011 is het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf (2011-2014) gestart met 300 gangbare en biologische agrarische ondernemers. In 2012 groeide dat uit tot bijna 600 bedrijven met een landelijke dekking. Collectief hebben we gewerkt aan bloeiende akkerranden voor natuurlijke vijanden van landbouwplagen (“FAB-randen”).

Kennis & ervaring uitwisselen
De aangesloten ondernemers zijn zelf aan de slag gegaan met de akkerranden. Tijdens veldbijeenkomsten werden ervaringen uitgewisseld over de aanleg en het beheer van bloeiende akkerranden. Onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut gingen we in gesprek over de ecologie van de aanwezige akkernatuur. Veel tijd is er genomen voor de herkenning van insecten, relaties met het omliggende landschap en de relatie met de teelt van gewassen. Via de gebaande wegen
komen deze onderwerpen namelijk nauwelijks bij de boer terecht.

Praktijkinnovatie
Praktijkervaring en wetenschappelijke kennis over nuttige biodiversiteit kwamen tijdens de bijeenkomsten bij elkaar. Door in gemengde groepen te werken namen de ‘voorlopers’ op het gebied van vergroening het ‘peloton’ op sleeptouw. Zo is het de meeste akkerbouwers gelukt om de opgedane kennis te vertalen naar praktijkinnovatie: een verduurzaming van de gewasbescherming.

Een efficiënt werkmodel
In Bloeiend Bedrijf hebben we we het organiserend vermogen en de daadkracht van de agrarische sector gecombineerd met wetenschappelijke kennis en ervaring van onderzoekers. Lokaal zorgden de ruim 30 betrokken Agrarische Natuurverenigingen voor laagdrempelige demonstratieactiviteiten. Regionale koepels droegen bij aan de communicatie. Inhoudelijke begeleiding en ook de administratieve coördinatie waren juist landelijk georganiseerd. Hiermee is een efficiënt werkmodel gevonden waarmee er op een landelijke schaal, kennisoverdracht plaatsvond.