Startbijeenkomsten in volle gang

Datum: 
maa, 2011-04-18
Nieuws: 

De startbijeenkomsten voor de deelnemers zijn in volle gang.

Tijdens de startbijeenkomst wordt aan de deelnemers uitleg gegeven over het project en wat van de deelnemers wordt verwacht.
Daarbij wordt ruimschoots de gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen. Het meerendeel van de deelnemers zal deze week en volgende week, zodra de weers- en bodemomstandigheden in orde zijn, de randen inzaaien met het bloemrijke mengsel.
De eerste randen zijn inmiddels al ingezaaid!