Symposium "Ruim baan voor akkerranden?"

Datum: 
donderdag, juni 20, 2013
Beschrijving: 

Op 20 juni organiseert Akkerranden Flevoland een slotsymposium, als feestelijke afsluiting van een succesvol project én als springplank naar de toekomst.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt kansen voor akkerranden. Maar gaat het GLB ook werkelijk een enorme impuls geven? Hoe kunnen we de schat aan kennis en ervaring die we de afgelopen zeven jaar hebben opgedaan de komende zeven jaar benutten? Wat zijn de doelen van akkerranden en welke kansen liggen er na 2014? Of zijn er dan geen middelen meer en valt het hele concept in de sloot?

Programma
Het programma valt uiteen in twee delen: terugkijken op de afgelopen jaren en vooruitkijken naar de toekomst. In een afwisselende mix van presentaties, video’s, paneldiscussie en interviews, waarin deelnemers, ANV’s, bestuurders en collega’s van andere akkerrandenprojecten aan het woord komen, komen deze en andere vragen aan de orde.

Voor wie?
Agrarische natuurverenigingen en hun koepels, collectieven, collega’s van andere akkerrandprojecten, bestuurders en ambtenaren uit zowel Flevoland als uit andere provincies en van andere waterschappen, ambtenaren van de ministeries van EZ en I&M, onderzoekers en natuurlijk alle deelnemers en andere betrokkenen bij Akkerranden Flevoland.

Praktische informatie
Datum: 20 juni 2013, 13:30 – 17:00 uur
Locatie: Provinciehuis, Lelystad
Aanmelden: www.akkerrandenflevoland.nl/ruim-baan-voor-akkerranden 

Blog: In de aanloop naar het symposium houden we een weblog bij met aandacht voor de toekomst van akkerranden. Kijk op http://akkerrandenflevoland.wordpress.com