Symposium "Vergroening als kans: de oogst van Bloeiend Bedrijf"

Datum: 
din, 2015-02-10
Nieuws: 

Symposium Vergroening als kans: de oogst van Bloeiend Bedrijf
Bijeenkomst voor akkerbouwers, ketenpartijen, beleidsmakers en onderzoekers op 10 februari 2015 in Werkendam


Op 10 februari 2015 vindt het symposium “Vergroening als kans” plaats voor akkerbouwers, ketenpartijen, beleidsmakers, onderzoekers, koepelorganisaties en direct betrokkenen. Het landelijke samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf heeft kleur gegeven aan het landschap en bijgedragen aan vergroening. Zijn we in staat om verder te vergroenen, en wie zijn daarvoor nodig?

Vergroening dankzij praktijkkennis over biodiversiteit
Binnen het landelijke akkerrandenproject Bloeiend Bedrijf hebben 600 akkerbouwers akkerranden voor functionele biodiversiteit op het bedrijf aangelegd. Dankzij deze randen leerden de deelnemers meer over insecten, natuurlijke plaagbestrijding, schadedrempels en agro-ecologie. Het resultaat heeft zich in milieuwinst vertaald: niet minder dan 75% van de deelnemers heeft namelijk minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

Discussiëren over vergroening, nu en in de toekomst
Akkerbouwers hebben in het nieuwe GLB weliswaar mogelijkheden om te vergroenen, maar ervaren ook extra regelgeving vanuit de Europese politiek. In dit symposium verkennen we nieuwe kansen voor vergroening van de hele keten. Waar zien we als sector ruimte? Is hier een nieuwe rol weggelegd voor ketenpartijen als verbindende schakel naar de burger en consument?

Concept-programma
Dagvoorzitter Felix Rottenberg zal de deelnemers begeleiden en scherp houden met vragen als: Wat is het nut en noodzaak van vergroening? Sturen we op de juiste parameters? Is er méér nodig dan beleidsmaatregelen om vergroening in de praktijk te brengen? Welke rol vervult het bedrijfsleven? Na een plenair gedeelte waarin verschillende stakeholders hun visie uiteenzetten, gaan we uiteen voor praktische workshops. Welke acties leiden tot verdere vergroening en wie neemt hierin het voortouw? Voordrachten van onder meer Kees Lever, directeur Plantaardige Agroketens, Ministerie van Economische Zaken, en bijdragen van o.m. Henk Heinhuis, (Stichting Veldleeuwerik), Ruud Tijssens (Agrifirm), Bas Rüter (Rabobank Nederland) en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Praktische informatie
Het symposium vindt plaats op 10 februari 2015 in Fort Altena in Werkendam van 10.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zich tot 1 februari aanmelden via www.louisbolk.nl/vergroening. Het programma wordt de komende weken verder vastgesteld. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden, maar wees er snel bij: vol = vol.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van EZ en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Organisatoren: Louis Bolk Instituut, Veelzijdig Boerenland en ZLTO