Veldbijeenkomst ANV de Hollandse Venen

Datum: 
maandag, juni 25, 2012
Beschrijving: 

Studiemiddag voor het leren herkennen van nuttige insecten voor de deelnemers van Bloeiend Bedrijf binnen het werkgebied van ANV de Hollandse Venen.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we actief het veld in gaan om te zien hoe de akkerrand erbij staat, en welke plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de akkerrand en de gewassen te vinden zijn.

Aan de hand van wat er in de speciale insectenvalletjes gevangen is, wordt het nut van de insecten besproken. Deze bijeenkomst wordt begeleid door deskundigen van het Louis Bolk Instituut.

Locatie: aan de Blokland in Nieuwveen, tegenover nummer 34/36 (op het bedrijf van Thea van Mastwijk).

Tijdstip: 14.00