Veldbijeenkomst Oost-Brabant

Datum: 
woensdag, augustus 27, 2014
Beschrijving: 

In Oost-Brabant heeft een aantal akkerbouwers met het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf de afgelopen jaren ervaring opgedaan met bloeiende akkerranden. Ook voor een aantal deelnemers van Stichting Veldleeuwerik zijn akkerranden onderdeel van hun duurzaamheidsplan.

De bloeiende akkerranden hebben tal van voordelen. Ze zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn ook functioneel. Ze stimuleren de ontwikkeling van populaties nuttige insecten die lastige plaaginsecten kunnen beheersen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt hiermee teruggedrongen. Dit betekent minder drift en vervuiling naar het oppervlaktewater. Het nut en de noodzaak van bloeiende akkerranden willen we graag in het veld demonstreren.

Deze maand organiseren Bloeiend Bedrijf, Stichting Veldleeuwerik en de ZLTO een aantal gezamenlijke veldbijeenkomsten over bloeiende akkerranden en het stimuleren van natuurlijke plaagbeheersing.
We gaan met akkerbouwers en belangstellenden de gewassen in om plaaginsecten en hun natuurlijk vijanden te zoeken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling: Wat zijn de ervaringen van de boeren met bloeiende akkerranden? Lukt het hun om de gewasbescherming verder te verduurzamen? Waardoor lukt het wel? Of waardoor niet? Waar lopen zij tegenaan in de dagelijkse praktijk?


Datum: Woensdag 27 augustus
Tijd: 09:00 – 11:00
Locatie: wordt nog bekend gemaakt