Veldbijeenkomsten Friesland

Datum: 
woensdag, juli 25, 2012
Beschrijving: 

Demo-middag en avond over het leren herkennen van nuttige insecten voor de deelnemers binnen het werkgebied van ANV De Alde Delte en Guozzekrite. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we actief het veld in gaan om te zien hoe de akkerrand erbij staat, en welke plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de akkerrand en de gewassen te vinden zijn.

Aan de hand van wat er in de speciale insectenvalletjes gevangen is, wordt het nut van de insecten besproken. Deze bijeenkomst wordt begeleid door deskundigen van het Louis Bolk Instituut.

Tijdstip: 14.00
Locatie: Beetsterweg 10b te Beetsterzwaag
Aanmelden bij j.m.vanderveen@hetnet.nl

Tijdstip: 19.30
Locatie: verzamelen in het veld aan de Tibsterwei in Ee (nabij de gaswinlocatie)
Aanmelden bij psipma@gmail.com