Voedselvoorziening voor bijen in beeld

Datum: 
maa, 2015-03-16
Nieuws: 

Digitale tool beschikbaar voor betere leefomstandigheden voor de bij
Op www.drachtkalender.nl snel inzicht in voedselaanbod voor honing- en wilde bijen


Om de leefomstandigheden van de bij te verbeteren is er vanaf nu een nieuwe digitale tool beschikbaar : boeren, maar ook burgers, kunnen nagaan hoe het met het voedselaanbod voor bijen in hun omgeving is gesteld op de site www.drachtkalender.nl. Tips om tekorten in nectar of stuifmeel aan te vullen, en daarmee de leefomstandigheden voor de bij te verbeteren, biedt de site ook.


De drachtkalender geeft direct inzicht hoeveel stuifmeel en nectar er in en rondom het boerenbedrijf potentieel aanwezig is, en in welke periode. Ook wordt duidelijk welke bomen, struiken en gewassen veel voedsel opleveren, en welke weinig.

Door de drachtkalender in te vullen, ziet de gebruiker direct wanneer bijen tekort komen, en hoe dit verholpen kan worden met extra aanplant van bijvoorbeeld bloemenstroken, bloeiende gewassen of houtsingels.