Water en het stimuleren van nuttige natuur

Datum: 
woensdag, juli 2, 2014
Beschrijving: 

Bloeiende akkerranden hebben tal van voordelen. Ze zien er niet alleen prachtig uit, maar zijn ook functioneel. Ze stimuleren de ontwikkeling van populaties nuttige insecten die lastige plaaginsecten kunnen beheersen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt hiermee teruggedrongen. Dit betekent minder drift en vervuiling naar het oppervlaktewater.

Aan het bestuur van Watershap Hunze en Aa's wordt tijdens een besloten bijeenkomst de resultaten en ervaringen van Bloeiend Bedrijf gepresenteerd.