Wie investeert in meer biodiversiteit

Tijdschrift: 
Nieuwe Oogst Editie Zuid
Datum: 
zat, 2015-02-14

Kruidenrijke randen zorgen voor meer biodiversiteit. Bovendien vreten insecten die in de randen huizen veel schadelijke insecten in de naastliggende gewassen. Dat bespaart bespuitingen. Maar als er voor die randen geen vergoeding is, vanuit de markt of de overheid, dan zullen weinig telers ze inzaaien. De vraag is welke partijen dit oppakken.