Zaaizaad bestellen voor komend seizoen

Datum: 
vri, 2013-01-25
Nieuws: 

Het lijkt misschien nog ver weg, maar begin dit jaar zijn we alweer begonnen met het inventariseren van de zaaizaadbestellingen voor komend veldseizoen.
In samenwerking met de contactpersonen van alle deelgroepen verspreid in het land, worden deze geïnventariseerd bij de deelnemers en verwerkt door de landelijke coördinatie. Op deze manier kunnen we de bestelling in één keer doorgeven aan de zaadleveranciers.

Omdat het eenjarige bloemenmengsel vorig seizoen mooie resultaten heeft geboekt, gaan we dit jaar hetzelfde mengsel bestellen. Phacelia en schermbloemigen zijn weer optioneel.
Omdat voor veel deelnemers dit het laatste jaar is, kan er alleen een meerjarig doorzaaimengsel besteld worden. 

Heeft u uw bestelling nog niet doorgegeven? Doe dit dan zo snel mogelijk bij de contactpersoon van uw Agrarische Natuurvereniging of ZLTO!

Vrijdag 1 februari is de sluitingsdatum.